Virtuelle gjerder for beitedyr

2018-2022

Inngjerding av beiter er ofte nødvendig for å hindre beitedyr tilgang på innmark og farlige situasjoner skapt av for eksempel biler og tog. Formålet med dette prosjektet er å dokumenter funksjonen av slike gjerder og undersøke hvilken effekt det kan ha på dyrevelferden.

Prosjektet er knyttet til nærings-Phd av Silje Eftang

Bidrar til prosjektet: Silje Eftang, Knut Egil Bøe

Mer om Nofence og virtuelle gjerder her…

Hva som skjer

Vitenskapelig artikkel om prosjektet er ute, og er offentlig tilgengelig HER

Gratulerer til Silje Eftang for sin første artikkel som stipendiat!