Silje Eftang

Bildet viser Silje Eftang , NMBU

Silje forsker på hvordan virtuelle gjerder påvirker dyrevelferden og har også enkelte forelesninger ved NMBU.

PhD-student

Silje Eftang studerte veterinærmedisin i Budapest, Ungarn. Etter studier og et par år med jobb ønsket hun å ta en master i husdyravl og genetikk ved NMBU. Sommeren 2017 var hun ferdig utdannet sivilagronom. Høsten 2017 jobbet hun på et prosjekt med virtuelle gjerder i regi av NMBU, og våren 2018 startet hun sin nærings PhD med fokus på virtuelle gjerder. Gjennom PhD- forsøkene har hun jobbet både med geit, sau og storfe.

Silje bor på småbruk i Vestfold hvor hun har hester, høner, katter og hund.

Interesser

  • Dyrevelferd
  • Landbruksteknologi (PLF)
  • Bærekraftig husdyrhold
  • Småfe, storfe, fjørfe, hest mm.

Prosjekter

Virtuelle gjerder for beitedyr
(2017-2022)
Inngjerding av beiter er ofte nødvendig for å hindre beitedyr tilgang på innmark og farlige situasjoner skapt av for eksempel biler og tog. Formålet med dette prosjektet er å dokumenter funksjonen av slike gjerder og undersøke hvilken effekt det kan ha på dyrevelferden.

Utvalgte artikler

Job Title at Company
(2015 – 2016)
Add more information about what you did here. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin id arcu aliquet, elementum nisi quis, condimentum nibh.

Job Title at Company
(2016 – 2017)
Add more information about what you did here. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin id arcu aliquet, elementum nisi quis, condimentum nibh.

Job Title at Company
(2017 – 2019)
Add more information about what you did here. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin id arcu aliquet, elementum nisi quis, condimentum nibh.