Marko Ocepek

Forsker

Marko Ocepek er forsker ved Fakultet for biovitenskap, NMBU. Han arbeider med forskning og undervisning innenfor husdyrproduksjonssystemer hvor ny digital teknologi skal brukes til å optimalisere produksjonen, samtidig som hensyn til dyrehelse, dyrevelferd, miljø- og samfunnskrav blir ivaretatt. Videre skal hans arbeid fokusere på sammenhengen mellom griseatferd og produktivitet, miljø, ernæring, velferd, genetikk og interaksjoner mellom dem, som er avgjørende for å sikre en bærekraftig fremtidig produksjon. Marko har bachelor- og mastergrad i husdyrvitenskap ved Universitet av Maribor i Slovenia og doktorgrad i etologi ved Fakultet for biovitenskap, NMBU.

Interesser

  • Besetningsstyring
  • Svineproduksjon
  • Atferd & velferd indikatorer
  • Husdyrmiljø
  • Utslipp
  • Mor-avkom interaksjoner

Prosjekter

Griseløftet (2019-2023)

Prosjektet omhandler fysisk og sosialt (dyretetthet og gruppestørrelse) miljø til slaktegriser, dyr-menneskeinteraksjoner og håndteringsrutiner, livsløpsfokus og luftkvalitet. I dette prosjektet ønsker vi å se hvordan de nevnte faktorer påvirker viktige velferdsparametrer på individnivå, samt fôrforbruk, tilvekst og kjøttkvalitet. Les mer her!

Utvalgte artikler

Ocepek, M., Newberry, R.C., Andersen, I.L., 2020. Which types of rooting material give weaner pigs most pleasure? Appl. Anim. Behav. Sci. 231.

Ocepek, M., Andersen, I.L., 2018. Sow communication with piglets while being active is a good predictor of maternal skills, piglet survival and litter quality in three different breeds of domestic pigs (Sus scrofa domesticus). PLOS ONE. 13(11).

Ocepek, M., Goold, C.M., Busančić, M., Aarnink, A.J.A., 2018. Drinker position influences the cleanness of the lying area of pigs in a welfare-friendly housing facility. Appl. Anim. Behav. Sci. 198, 44–51.

Ocepek, M., Andersen-Ranberg, I., Edwards, S.A., Fredriksen, B., Framstad, T., Andersen, I.L., 2016. Can a super sow be a robust sow? Consequences of litter investment in purebred and crossbred sows of different parities. J. Anim. Sci. 2016, 94(8), 3550–3560.

Ocepek, M., Newberry, R.C., Andersen, I.L. 2017. Trade-offs between litter size and offspring fitness in domestic pigs subjected to different genetic selection pressures. Appl. Anim. Behav. Sci. 193, 7–14.

Ocepek, M., Škorjanc, D., 2016. Does rearing system (conventional vs. organic) affect ammonia emissions during the growing and fattening periods of pigs? Biosyst. Eng. 147, 81-89.

Ocepek, M., Goold, C.M., Busančić, M., Aarnink, A.J.A., 2020. Maize silage as enrichment material improves the welfare of growing-finishing pigs in environmentally-friendly pens. Appl. Anim. Behav. Sci., 230.

Ocepek, M., Rosvold, E.M., Andersen-Ranberg, I., Andersen, I.L., 2017. Can we improve maternal care in sows? Maternal behavioral traits important for piglet survival in loose-housed sow herds. J. Anim. Sci. 95 (11). 4708-4717.

Ocepek, M., Andersen-Ranberg, I., Edwards, S.E, Andersen, I.L., 2016. Udder characteristics of importance for teat use in purebred and crossbred pigs. J. Anim. Sci. 94, 780–788.

Ocepek M., Andersen IL., 2017. What makes a good mother? Maternal behavioural traits important for piglet survival. Appl. Anim. Behav. Sci., 193, 29–36.