Knut Egil Bøe

Professor

Knut Egil Bøe er professor ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap. Han arbeider med forskning og undervisning innenfor termisk, fysisk og sosialt miljø for husdyr. Han tok sin dr. scient. grad i 1987 hvor temaet var termiske og fysiske omgivelser for sau og sin dr. agric. grad i 1993 hvor temaet var avvenning hos gris. Han har publisert mer enn 110 vitenskapelige artikler og har også publisert en rekke populærvitenskapelige artikler og blitt intervjuet mange ganger på radio, TV, fagblader og i aviser. Han er mye brukt som foredragsholder for gårdbrukere og har blant gjennom mer enn 20 år vært foreleser på Norsvinskolen og er tildelt Sæhrimnerprisen for sin innsats. Bøe har i mange år vært medlem av Vitenskapskomiteen for mattrygghet, faggruppe dyrehelse og dyrevelferd, og ledet arbeidet med flere risikovurderinger. Han er siden 2019 leder av Rådet for dyreetikk.

Av interessante problemstillinger som Bøe har arbeidet med de senere årene er termoregulering hos hester og bruk av dekken. Det ble da utviklet en metode der man faktisk kan spørre hestene om de ønsker å ha på dekken. Videre har han arbeidet med areal og utforming av binger til søyer samt bruk av virtuelle gjerder til geit og storfe.

Interesser

  • Termoreguleringsadferd
  • Mor-avkom relasjoner
  • Avvenning
  • Miljøberikelser
  • Bingeareal og gulv til husdyr

Prosjekter

Husdyrmiljø i norsk geitehold (2020)
Det var et forprosjekt med samarbeid mellom NMBU, og TINE. Målet var å kartlegge nåværende oppstallingsforhold i geiteholdet i Norge. Resultatene gir en oversikt over fysisk og sosialt miljø for geiter, og deres velferd. Det gir også kunnskap om hvordan geiteprodusenter trives i hverdagen og utfordringer knyttet til dyrevelferden.

Succeed – Funksjonelle løsninger for kontakt mellom melkeku og kalv (2020-2023)
Vanligvis skilles ku og kalv umiddelbart etter fødsel i kommersiell melkeproduksjon. Målet med dette prosjektet er å undersøke og komme frem til praktiske, funksjonelle løsninger som gjør at kalver kan være sammen med morkua selv når hun er i en vanlig melkeproduksjonsbesetning.

Virtuelle gjerder for beitedyr (2018-2022)
Inngjerding av beiter er ofte nødvendig for å hindre beitedyr tilgang på innmark og farlige situasjoner skapt av for eksempel biler og tog. Formålet med dette prosjektet er å dokumenter funksjonen av slike gjerder og undersøke hvilken effekt det kan ha på dyrevelferden.

Utvalgte artikler

Bøe, K.E., 1991. The process of weaning in pigs: When the sow decides. Appl. Anim. Behav. Sci. 30 (1-2), 47-59.

Bøe, K.E., Jensen, P., 1995. Individual traits in suckling and solid food intake in piglets. Appl. Anim. Behav. Sci., 42, 183-192.

Bøe, K.E., Færevik, G., 2003. Grouping and social preferences in calves, heifers and cows. Appl. Anim. Behaviour Sci., 80: 175 – 190.

Vik, S.G., Øyrehagen, O., Bøe, K.E., 2017. Effect of space allowance and flooring on behavior and welfare of pregnant ewes. J. Anim. Sci., 95: 2032-2040.

Mejdell, C.M., Jørgensen, G.H.M., Buvik, T., Bøe, K.E., 2016. Horses can learn to use symbols to communicate their preferences. Appl. Anim. Behav. Sci., 184: 66 – 83.