Juni Rosann E. Johanssen

PhD-student

Rosann er fra Larvik og alltid vært interessert i dyr. Hun tok bachelor i husdyrfag i Steinkjer (nå Nord universitet) og master i husdyrvitenskap med studieretning etologi på Ås (NMBU) hvor hun ble ferdig våren 2016. Masteroppgaven handlet om «Unge søyers preferanser for golvtyper ved ulike temperaturer». Hun jobbet som forsker innen dyrevelferd hos økologiske produksjonsdyr hos Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) på Tingvoll fra juni 2017 frem til hun startet på sin doktorgrad i august 2020 som skal være ferdig i august 2023. Doktorgraden er bl.a. innenfor prosjektet SUCCEED som handler om funksjonelle løsninger for kontakt mellom melkeku og kalv. Doktorgraden inkluderer intervjuer med melkeprodusenter som har ku og kalv sammen, samt et beiteforsøk sommeren 2021 hvor atferd, helse og produksjon hos kyr og kalver som går sammen på beite sammenlignes med kyr og kalver som går hver for seg på beite.

Interesser

  • Dyrevelferd
  • Økologisk produksjon
  • Melkeku og kalv-samvær
  • Generelt alle husdyr og deres atferd

Prosjekter

SUCCEED – Funksjonelle løsninger for kontakt mellom melkeku og kalv (2020-2023)

Prosjektet SUCCEED skal bidra til at melkekyr og kalver kan få være mer sammen gjennom å utvikle vitenskapelig baserte og praktiske løsninger for dette tilpasset dagens og morgendagens fjøs og beitebruk.

Utvalgte artikler

Johnsen, J. F., Kischel, S. G., Rognskog, M. S., Vagle, I., Johanssen, J. R. E., Ruud, L. E., & Ferneborg, S. (2021). Investigating cow−calf contact in a cow-driven system: Performance of cow and calf. Journal of Dairy Research, 1-4. Les her!

Johnsen, J. F., Johanssen, J. R. E., Aaby, A. V., Kischel, S. G., Ruud, L. E., Soki-Makilutila, A., Kristiansen, T. B., Wibe, A. G., Bøe, K. E. & Ferneborg, S. (2021). Investigating cow−calf contact in cow-driven systems: Behaviour of the dairy cow and calf. Journal of Dairy Research, 1-4.

Sørheim, K., Blomstrand, B. M., Johanssen, J. R. E., Aasen, I. M., Steinshamn, H. & Enemark, H. L. (Eds.) (2020) Can extract from Norwegian bark extract control coccidiosis in suckling lambs? pp. 57-61. Proceedings of IAHA Video Conference on Organic Animal Husbandry 2, Video, 21. and 22. September 2020.

Johanssen, J. R. E., Sørheim, K. M., Strøm, T. & Brunberg, E. 2019. Bedding hygiene, cleanliness and lying behaviour for heifers housed on wood chip deep bedding. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A – Animal science, 68 (2), pp.1-10.

Jørgensen, G. H. M., Johanssen, J. R. E. & Bøe, K. E. 2018. Modern sheep barns in cold climate – preference by shorn sheep for different types of slatted flooring. Written for presentation at the 10th International Livestock Environment Symposium (ILES X).

Jørgensen, G. H. M., Johanssen, J. R. E. & Bøe, K. E. 2017. Preference in shorn sheep for different types of slatted flooring at ambient temperatures. Small Ruminant Research 153, 17-22.