Judit Vas

Judit Vas, NMBU

Forsker

Judit Vas studerte biologi i Budapest, Ungarn. Hun skrev sin mastergradsavhandling ved Institutt for etologi ved Eotvos universitet på temaet hund-menneske kommunikasjon og atferdsforskjeller mellom raser. Etterpå fortsatte hun med å studere påvirkningen av genetiske polymorfismer på atferd hos hund. Etter at hun fikk sin PhD i etologi i 2008 jobbet hun ved Institutt for eksperimentell medisin fra det Ungarske vitenskapsakademiet i Budapest, hvor hun jobbet med gnagere med fokus på forholdet mellom serotonerg og cannabinoid-systemet. Judit flyttet til Norge i 2011 for å jobbe ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet og trives der siden det. Hun jobbet med geiter, fjørfe, svin og hund på NMBU. Hun er mest interessert i sosialatferd, utvikling av individuelle atferdsforskjeller, effekt av miljøberikelser og dyr-menneske interaksjoner.

Interesser

  • Sosial atferd
  • Miljøberikelser
  • Velferd
  • Dyr-menneske interaksjoner, dyreassistert intervensjoner
  • Geit, fjørfe, hund mm.

Prosjekter

Husdyrmiljø i norsk geitehold
(2020-2021)
Det er et forprosjekt med samarbeid mellom NMBU, og TINE. Målet er å kartlegge nåværende oppstallingsforhold i geiteholdet i Norge. Resultatene gir en oversikt over fysisk og sosialt miljø for geiter, og deres velferd. Det gir også kunnskap om hvordan geiteprodusenter trives i hverdagen og utfordringer knyttet til dyrevelferden. Les mer her!

Utvalgte artikler

Ben Sassi, N., Vas, J., Vasdal, G., Averós, X., Estévez, I., Newberry, R.C., 2019. On-farm broiler chicken welfare assessment using transect sampling reflects environmental inputs and production outcomes. PLoS One 1–25.

Chojnacki, R.M., Vas, J., Andersen, I.L., 2014. The Effects of Prenatal Stocking Densities on the Fear Responses and Sociality of Goat (Capra hircus) Kids. PLoS One 9, e94253.

Gácsi, M., Vas, J., Topál, J., Miklósi, Á., 2013. Wolves do not join the dance: Sophisticated aggression control by adjusting to human social signals in dogs. Appl. Anim. Behav. Sci. 145, 109–122.

Goold, C., Vas, J., Olsen, C., Newberry, R.C., 2016. Using network analysis to study behavioural phenotypes: An example using domestic dogs. R. Soc. Open Sci. 3.

Hejjas, K., Kubinyi, E., Ronai, Z., Szekely, A., Vas, J., Miklósi, A., Sasvari-Szekely, M., Kereszturi, E., 2009. Molecular and behavioral analysis of the intron 2 repeat polymorphism in the canine dopamine D4 receptor gene. Genes. Brain. Behav. 8, 330–336.

Hejjas, K., Vas, J., Kubinyi, E., Sasvari-Szekely, M., Miklosi, A., Ronai, Z., 2007a. Novel repeat polymorphisms of the dopaminergic neurotransmitter genes among dogs and wolves. Mamm. Genome 18, 871–9.

Hejjas, K., Vas, J., Topal, J., Szantai, E., Ronai, Z., Szekely, A., Kubinyi, E., Horvath, Z., Sasvari-Szekely, M., Miklosi, A., 2007b. Association of polymorphisms in the dopamine D4 receptor gene and the activity-impulsivity endophenotype in dogs. Anim. Genet. 38, 629–633.

Kis, A., Bence, M., Lakatos, G., Pergel, E., Turcsán, B., Pluijmakers, J., Vas, J., Elek, Z., Brúder, I., Földi, L., Sasvári-Székely, M., Miklósi, A., Rónai, Z., Kubinyi, E., 2014. Oxytocin receptor gene polymorphisms are associated with human directed social behavior in dogs (Canis familiaris). PLoS One 9, e83993.

Kubinyi, E., Vas, J., Hejjas, K., Ronai, Z., Brúder, I., Turcsán, B., Sasvari-Szekely, M., Miklósi, Á., 2012. Polymorphism in the Tyrosine Hydroxylase (TH) Gene Is Associated with Activity-Impulsivity in German Shepherd Dogs. PLoS One 7, e30271.

Mikics, E., Vas, J., Aliczki, M., Halasz, J., Haller, J., 2009. Interactions between the anxiogenic effects of CB1 gene disruption and 5-HT3 neurotransmission. Behav. Pharmacol. 20, 265–72.

Rayner, A.C., Newberry, R.C., Vas, J., Mullan, S., 2020. Slow-growing broilers are healthier and express more behavioural indicators of positive welfare. Sci. Rep. 10, 1–14.

Vas, J., Andersen, I.L., 2015. Density dependent spacing behaviour and activity budget in pregnant, domestic goats (Capra hircus). PLoS One 10, e0144583.

Vas, J., BenSassi, N., Vasdal, G., Newberry, R.C., 2020. Rewarding memories? Behaviour of broiler chickens towards peat in flocks with and without previous exposure to peat. Appl. Anim. Behav. Sci. 232.

Vas, J., Chojnacki, R., Kjøren, M.F., Lyngwa, C., Andersen, I.L., 2013. Social interactions, cortisol and reproductive success of domestic goats (Capra hircus) subjected to different animal densities during pregnancy. Appl. Anim. Behav. Sci. 147, 117–126.

Vas, J., Chojnacki, R., Kjøren, M.F., Lyngwa, C., Andersen, I.L., 2013. Social interactions, cortisol and reproductive success of domestic goats (Capra hircus) subjected to different animal densities during pregnancy. Appl. Anim. Behav. Sci. 147.

Vas, J., Chojnacki, R.M., Andersen, I.L., 2019. Search Behavior in Goat (Capra hircus) Kids From Mothers Kept at Different Animal Densities Throughout Pregnancy. Front. Vet. Sci. 6, 1–14.

Vas, J., Topal, J., Gacsi, M., Miklosi, A., Csanyi, V., 2005. A friend or an enemy? Dogs’ reaction to an unfamiliar person showing behavioural cues of threat and friendliness at different times. Appl. Anim. Behav. Sci. 94, 99–115.

Vas, J., Topal, J., Gyori, B., Miklosi, A., 2008. Consistency of dogs’ reactions to threatening cues of an unfamiliar person. Appl. Anim. Behav. Sci. 112, 331–344.

Vas, J., Topal, J., Pech, E., Miklosi, A., 2007. Measuring attention deficit and activity in dogs: A new application and validation of a human ADHD questionnaire. Appl. Anim. Behav. Sci. 103, 105–117.

Vasdal, G., Vas, J., Newberry, R.C., Moe, R.O., 2018. Effects of environmental enrichment on activity and lameness in commercial broiler production. J. Appl. Anim. Welf. Sci. 1–8.

Veit, C., Janczak, A.M., Ranheim, B., Vas, J., Valros, A., Sandercock, D.A., Piepponen, P., Dulgheriu, D., Nordgreen, J., 2021. The effect of LPS and ketoprofen on cytokines, brain monoamines, and social behavior in group-housed pigs. Front. Vet. Sci. 7.