Inger Lise Andersen

Inger Lise er professor i etologi og jobber med forskning og undervisning innenfor ulike temaer relatert til atferdsbiologi, dyrevelferd og husdyrmiljø. atferd og har undervisning i etologifag ved NMBU

Professor i etologi og leder for faggruppe etologi og husdyrmiljø ved Biovit

Etter jeg først tok en master i husdyrvitenskap ved NMBU, Ås i 1993, gikk jeg videre og tok en master i zoologi med fordypning i etologi ved NTNU. Jeg ble så ansatt ved NMBU og tok en dr.grad innen atferd og velferd hos løsgående, drektige purker i 1999. Etter dette har jeg hatt mange prosjekter på de fleste husdyr, men jeg har jobbet mest med gris og geit. Temaene har vært morsatferd, bingemiljø, management og spedgristap hos purker, samt atferd, velferd, miljøkrav og miljøberikelse hos avvente smågriser og slaktegris. Jeg har jobbet mye med temaene atferdsbehov, sosial dynamikk, morsaferd, frykt, effekter av prenatalt miljø, og dyr-menneskeinteraksjoner, ofte i kombinasjon med viktige miljøkomponenter som fôringssystemer og bingeutforming. Jeg har også gjennomført mindre prosjekter på ku og hest. Jeg er spesielt interessert i atferdsmessige indikatorer for positiv velferd, samt målet om å lage mer optimaliserte, stimulerende husdyrmiljøer som i større grad tilfredsstiller husdyras grunnleggende behov.

Interesser

 • Dyrs signaler og kommunikasjon
 • Sosial dynamikk
 • Mor-avkom interaksjoner
 • Atferdsmessige indikatorer på positiv velferd
 • Dyrs emosjoner og hvordan vi kan optimalisere husdyrmiljøet for å møte dyrs høyt prioriterte, grunnleggende behov
 • Automatisert gjenkjenning av atferdsuttrykk ved bruk av kunstig intelligens og algoritmer som et redskap til en mer dypere velferdsforståelse og en mer effektiv velferdsvurdering på individnivå.

Prosjekter

Griseløftet
(2019-2023)
Prosjektet omhandler fysisk og sosialt (dyretetthet og gruppestørrelse) miljø til slaktegriser, dyr-menneskeinteraksjoner og håndteringsrutiner, livsløpsfokus og luftkvalitet. I dette prosjektet ønsker vi å se hvordan de nevnte faktorer påvirker viktige velferdsparametrer på individnivå, samt fôrforbruk, tilvekst og kjøttkvalitet. Les mer her!

Utvalgte artikler

 1. Andersen, I. L., Nævdal, E., Bakken, M. og Bøe, K. E., 2004. Aggression and group size in domesticated pigs, Sus scrofa: ‘when the winner takes it all and the looser is standing small’. Anim. Behav., 68: 965-975.
 2. Andersen, I. L., Nævdal, E., Bøe, K. E., and Bakken, M. 2006. The significance of theories in behavioural ecology for solving problems in applied ethology – Possibilities and limitations. Invited review-paper. Appl. Anim. Sci., 97: 85-104.
 3. Estevez, I., Andersen, I. L. and Nævdal, E., 2007. Group size, density and social dynamics in farm animals. Invited review-paper. Appl. Anim. Behav. Sci., 103: 185-204. Top 10 ranked among the hottest, cited papers in Applied Animal Behaviour Science.
 4. Andersen, I. L., Roussel, S., Ropstad, E., Braastad, B. O., Steinheim, G., Janczak, A. M., Jørgensen, G. M. and Bøe, K. E., 2007. Social instability increases aggression in groups of dairy goats, but with minor consequences for the goats` growth, kid production and development. Appl. Anim. Behav. Sci., 114:132-148.
 5. Ehrlenbruch, R., Jørgensen, G. H. M., Andersen, I. L. and Bøe, K. E., 2010. Provision of additional walls in the resting area – the effects on resting behaviour and social interactions in goats. Appl. Anim. Behav. Sci., 122: 35-40
 6. Andersen, I. L., Nævdal, E. and Bøe, K. E., 2011. Maternal investment, sibling competition, and offspring survival with increasing litter size and parity in pigs (Sus scrofa). Behav. Ecol. Sociobiol., 65: 1159-1167.
 7. Kirkden, R., D., Broom, D. M., Andersen, I. L., 2013. Invited review: Piglet mortality: Management solutions. J. Anim. Sci., 91:3361-3389.
 8. Vas, J., Chojnacki, R., Kjøren, M.F., Lyngwa, C., Andersen, I.L., 2013. Social interactions, cortisol and reproductive success of domestic goats (Capra hircus) subjected to different animal densities during pregnancy. Appl. Anim. Behav. Sci. 147, 117–126.
 9. Vas, J. & Andersen, I.L., 2015. Density-Dependent Spacing Behaviour and Activity Budget in Pregnant, Domestic Goats (Capra hircus). PLoS One, 10 (12): e0144583. Published online 2015 Dec 10.
 10. Ocepek, M., Newberry, R.C., Andersen, I. L., 2017a. Trade-offs between litter size and offspring fitness in domestic pigs subjected to different genetic selection pressures. Appl. Anim. Behav. Sci., 193: 7-14.
 11. Ocepek, M. and Andersen, I. L., 2017b. What makes a good mother? Maternal behavioural traits important for piglet survival. Appl. Anim. Behav. Sci., 193: 29-36.
 12. Ocepek, M & Andersen, I. L., 2018. Sow communication with piglets while being active is a good predictor of maternal skills, piglet survival and litter quality in three different breeds of domestic pigs (Sus scrofa domesticus). PLoS ONE. Volume 13.(11) s.
 13. Rosvold, E. M., Newberry, R. & Andersen, I. L., 2019a. Early mother-young interactions in domestic sows – nest-building material increases maternal investment. Appl. Anim. Behav. Sci., 2019: 104837.
 14. Rosvold, E. M. and Andersen, I. L., 2019b. Straw vs. peat as nest-building material – The impact on farrowing duration and piglet mortality in loose-housed sows. Livestock Science, 229, 203-209.
 15. Vas, J., Chojnacki, R.M & Andersen, I.L., 2019. Search Behavior in Goat (Capra hircus) Kids From Mothers Kept at Different Animal Densities Throughout Pregnancy. Front. Vet. Sci. 6, 1–14.
 16. Ocepek, M., Newberry, R. C. & Andersen, I.L., 2020. Which types of rooting material give weaner pigs most pleasure? Appl. Anim. Behav. Sci., 231: