Husdyrmiljø i norsk geitehold

2020-2021

Målet av prosjektet er å kartlegge nåværende oppstallingsforhold i geiteholdet i Norge. Resultatene vil gi en oversikt over fysisk og sosialt miljø for geiter, og deres velferd. Det vil også gi kunnskap om hvordan geiteprodusenter trives i hverdagen og utfordringer knyttet til dyrevelferden. Vi skal identifisere mulige risikofaktorer for redusert trivsel hos produsenter og dyr, og anbefale tiltak for økt og bærekraftig forbedring.

Prosjektet er ledet av Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) ved Judit Vas, Knut Bøe og Karianne Muri, i samarbeid med TINE, og er finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA).

Bidrar: Judit Vas, Knut Egil Bøe, Ruth C. Newberry

Prosjektets egen webside her

Populærvitenskapelige artikler på norsk om prosjektet