Griseløftet

(2019-2023)

IPN-prosjektet «Griseløftet» er eid av Nortura, og gjøres i samarbeid med Norsvin, Felleskjøpet og Fjøssystemer A/S.

Prosjektet omhandler fysisk og sosialt (dyretetthet og gruppestørrelse) miljø til slaktegriser, dyr-menneskeinteraksjoner og håndteringsrutiner, livsløpsfokus og luftkvalitet. I dette prosjektet ønsker vi å se hvordan de nevnte faktorer påvirker viktige velferdsparametrer på individnivå, samt fôrforbruk, tilvekst og kjøttkvalitet. Undersøkelsen inneholder en feltundersøkelse i 87 norske besetninger fordelt på 4 regioner, livsløpsundersøkelse fra fødsel til slakt i noen få utvalgte besetninger, samt eksperimentelle forsøk.

Bidrar: Inger Lise Andersen, Marko Ocepek, Benedicte Marie Woldnes

Mer om prosjektet hos

Gilde

Nortura