Digitale verktøy for kartlegging av velferd og adferd hos hund

2020-2023

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Aninova AS og NMBU. Målet er å utvikle digitale verktøy for registrering og analyse av hundeadferd, samt å egge grunnlag for å gi hundeeier en tilbakemelding på sin hunds adferd og som dokumentasjon til bruk i avlsarbeidet på hund. Ved bruk av spørreskjema og videoanalyser skal prosjektet blant annet kartlegge hundeadferd relatert til positiv velferd, se på effekten av tidlig sosialisering, samt undersøke forskjeller innen og mellom hunderaser.

Bidrar: Kim Iversen Bjørnson, Ruth C. Newberry

Les mer om prosjektet her eller se siste blogpost om spørreundersøkelsen HER