Biorelevans

Biorelevans har hovedmål å fremskaffe nødvendig biologisk kunnskapsgrunnlag for implementering av automatiserte helse- og velferdsregistreringer fra laks i akvakultur.

Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF, prosjektnr 901736) og varer 2022-2023. Prosjektet er ledet av NMBU, og samarbeiderne er SINTEF Ocean SA, NIVA, Akvaplan–NIVA (se nederst på siden). For flere detaljer om prosjektets mål og gjennomføring, se FHF’s prosjektdatabase her

Hva som skjer nå

September-oktober 2022

Biorelevans er i gang med å samle inn data om laks. Dataen vi samler inn inkluderer sosial atferd, mestringsstrategier, respirasjonsfrekvens, tilvekst, skjelltap og andre velferdsindikatorer under ulike miljøforhold.

I respirasjonsforsøket som foregår, skal vi se på sammenhengen mellom økning i temperatur, oksygennivå og respirasjonsfrekvens. Respirasjonsfrekvensen skal deretter brukes for å måle velferdsstatus hos laks.

Akkurat nå holder vi på NIVA forskningsanlegg på Solbergstrand, og samler inn data.

Jon Magnus og Elise skifter batteri på kameraene. Det er godt humør!
Erik tar notater
Vi følger med oksygen og temperatur
Sosiale interaksjoner under og over vann (Elise, Judit, Erik, Jon Magnus; foto av Judit Vas)
Øyvind og Judit diskuterer (Foto av Elise Thovsland Sannes)

Medvirkende

Øyvind Øverli, professor, NMBU, prosjektleder (Foto: NMBU)

Judit B. Vas, forsker, NMBU (Foto: NMBU)

Erik Höglund, forsker, NIVA og professor UiA (Foto: Judit Vas)

Mette Remen, forsker, SINTEF Ocean SA (Foto: SINTEF)

Christian Schellewald, forsker, SINTEF Ocean SA (Foto: SINTEF)

Harald Ian Muri, forsker, SINTEF Ocean SA

Elise Thovsland Sannes, forskningsteknikker, NMBU

Tosca B.L Koers, forskningsteknikker og masterstudent, NMBU

Espen Høgstedt, forskningsteknikker og masterstudent, NTNU