Prosjekter

Aktuelle prosjekter

Melanin-baserte visuelle signaler hos Atlantisk laks

Prosjektet er en tverrfaglig tilnærming til morfologi og atferd, individuelle mestringsstrategier og sosiale faktorer i utvikling.

Biorelevans

Biorelevans har hovedmål å fremskaffe nødvendig biologisk kunnskapsgrunnlag for implementering av automatiserte helse- og velferdsregistreringer fra laks i akvakultur.

Succeed

Vanligvis skilles ku og kalv umiddelbart etter fødsel i kommersiell melkeproduksjon. Målet med dette prosjektet er å undersøke og komme frem til praktiske, funksjonelle løsninger som gjør at kalver kan være sammen med morkua selv når hun er i en vanlig melkeproduksjonsbesetning.

Griseløftet

Prosjektet omhandler fysisk og sosialt (dyretetthet og gruppestørrelse) miljø til slaktegriser, dyr-menneskeinteraksjoner og håndteringsrutiner, livsløpsfokus og luftkvalitet.

Digitale verktøy for kartlegging av velferd og adferd hos hund

Målet er å utvikle digitale verktøy for registrering og analyse av hundeadferd, samt å egge grunnlag for å gi hundeeier en tilbakemelding på sin hunds adferd og som dokumentasjon til bruk i avlsarbeidet på hund. Ved bruk av spørreskjema og videoanalyser skal prosjektet blant annet kartlegge hundeadferd relatert til positiv velferd, se på effekten av tidlig sosialisering, samt undersøke forskjeller innen og mellom hunderaser.

Virtuelle gjerder

Inngjerding av beiter er ofte nødvendig for å hindre beitedyr tilgang på innmark og farlige situasjoner skapt av for eksempel biler og tog. Formålet med dette prosjektet er å dokumenter funksjonen av slike gjerder og undersøke hvilken effekt det kan ha på dyrevelferden.

Tidligere prosjekter

Husdyrmiljø i norsk geitehold

Det var et forprosjekt med samarbeid mellom NMBU, og TINE. Målet var å kartlegge nåværende oppstallingsforhold i geiteholdet i Norge. Resultatene gir en oversikt over fysisk og sosialt miljø for geiter, og deres velferd. Det gir også kunnskap om hvordan geiteprodusenter trives i hverdagen og utfordringer knyttet til dyrevelferden.