Tre nye artikler om gris

De artiklene handler om hvordan vi kan bruke teknologi for en bedre produksjon i fremtiden, fødebinger og viktighet av renhet som en mulig velferdsindikator. Alle er tilgjengelige til alle interesserte online (klikk på linkene nederst). Vær så god 🙂

Ocepek, M.; Žnidar, A.; Lavrič, M.; Škorjanc, D.; Andersen, I.L. DigiPig: First Developments of an Automated Monitoring System for Body, Head and Tail Detection in Intensive Pig Farming. Agriculture 202212, 2. https://doi.org/10.3390/agriculture12010002

Andersen, I.L.; Ocepek, M. Farrowing Pens for Individually Loose-Housed Sows: Results on the Development of the SowComfort Farrowing Pen. Agriculture 202212, 868. https://doi.org/10.3390/agriculture12060868

Ocepek, M.; Andersen, I.L. The Effects of Pen Size and Design, Bedding, Rooting Material and Ambient Factors on Pen and Pig Cleanliness and Air Quality in Fattening Pig Houses. Animals 202212, 1580. https://doi.org/1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s