Skal maskiner erstatte mennesker?

Godt nytt år!

Bilde av video med annotering (fra: Marko Ocepek)

Gruppen startet året med et gledelig nyhet, en artikkel fra Marko Ocepek og andre om bruk av maskinlæring i gjenkjenning av atferd hos gris ble publisert! Gratulerer så mye!

Bachelorstudent Anja Žnidar har besøkt gruppen vår og jobbet hundrevis av timer med bildeannotering av grisene kropp, hode, kroppspositur (stående eller liggende), hale og haleposisjon. Data ble brukt til smarte maskinlæringsprosesser, som resulterte i utvikling av algoritmer hvor maskinen kunne identifisere disse delene av griser i video med menneske presisjon.

Det er en veldig viktig resultat i utvikling av fremtidige atferdsobservasjoner hos besetninger! Og hvis du lurer på det, vi trenger fremdeles mennesker, blant annet å tolke rene tallene fra atferdsregistreringer av maskiner 🙂

Kos dere med lesing! Artikkelen er tilgjengelig til alle HER

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s