Kjøttprisen er en av nøklene, mener professor Inger Lise Andersen

Det er ikke noe tvil om at det skjer uønsket dyremishandling, men etter dokumentasjon, det viktigste spørsmål er hva vi kan gjøre for å redusere forekomst av sånn. Professor Inger Lise Andersen skrev i en debatt innlegg i Dagbladet publisert 15 juni 2021:

Det er i all hovedsak økonomiske og sosiale faktorer som gjør at mennesker svikter i sitt ansvar overfor dyrene. Det er vitenskapelig dokumentert at når gårdbrukeren har dårlig velferd, så får også dyrene oftere dårlig stell. At dyreansvarlig må skaffe seg jobb utenfor gården for å dekke sine utgifter, resulterer også i at det blir mindre tid til å følge opp dyrene.”

Hun deler sin mening om rolle av tilsynsorganer, forbrukerne, bruk av uteareal og mye mer, som viktigheten å fremheve gode eksempler, åpenhet og tillit.

Hele innlegget er tilgjengelig og kan leses HER.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s