Første observasjonene i Evenes

NRK Nordnyttsendingen, se fra 6:36 HER

I flystøyprosjektet “Støy og husdyr ved Evenes flystasjon” undersøker vi om jagerflyene har en påvirkning på beitende dyr rundt flystasjonen. Prosjektet fokuserer først og fremst på sau og lam.

21-23 juni 2021 besøkte Judit Vas og dronepilot-medarbeider Trym Arnulf Evenes for å bli kjent med miljø, muligheter og utfordringer og å sette opp metoder for observasjonen. Vi ble ønsket velkommen av beitelagene og gårdsbrukerne i området, hilste på søyer og lam, og fikk oppleve midnattssol på fjelltoppen. På onsdag filmet vi sauer med lam på utemarksbeite før, under og etter overflyvning av F-16 jagerflyene. Samtidig målte Multiconsult lydnivå og lydbilde, og reinsdyr ble observert av en annen gruppe. Disse vil bli brukt for å se om F-16 flyene, som er i bruk nå har en effekt på atferdsmønster av dyra, og om effekt av fremtidige F-35 jagerfly er forskjellig.

Mens vi var på Liakollen for å dokumentere mulige atferdsendringer, kom regionale NRK og gjorde et innslag om prosjektet, inkludert intervju med Carl Oscar Pedersen fra Forsvarsbygg som er oppdragsgiveren, Birgitte Rørvik Bruun, leder av Evenes og Tjeldsund Beitelag, Ståle Otervik prosjektleder hos Multiconsult og Judit Vas, forsker på NMBU. Innslaget ble vist på onsdag, 23 juni 2021 på NRK Nordnyttsendingen, du kan se på tema 4, fra 6:36.

Nå skal vi se på videoopptakene og planlegge neste runde av observasjonene i september 2021 som vi ser frem til. Evenes, vi sees snart igjen!

En av hovedbasene
Utmarksbeite med utsikt til fjellene

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s